Tomokazu Seki on the cover of an issue of 'Seiyuu Grandprix'
together with Atsuko Enomoto (to the left) and Kikuko Inoue (to the right).


Home > Tomokazu Seki > Tomokazu Seki Pic 3