A Matantei Loki Ragnarok group picture.
From left to right: Shinichirou Miki (Yamino), Yui Horie (Mayura), Yuriko Fuchizaki (Loki), Shoutarou Morikubo (Narugami).


Home > Shinichirou Miki > Shinichirou Miki Pic 8