Front row (from left to right): Kumiko Watanabe, Kappei Yamaguchi, Satsuki Yukino.
Back row: Nobita Hasegawa, ?, ?, Noriko Hidaka.


Home > Satsuki Yukino > Satsuki Yukino Pic 9