Pretear


Seiyuu Role Picture
Sayuri Yoshida Himeno Awayuki
Kousuke Toriumi Hayate
Takahiro Sakurai Sasame
Yui Horie Disaster Queen
Akemi Kanda Mawata Awayuki
Satsuki Yukino Mayune Awayuki
Takehito Koyasu Tanaka
Yuuji Ueda Kaoru Awayuki
Kikuko Inoue Natsue Awayuki
Makoto Naruse Kei
Shoutarou Morikubo Go
Akiko Yajima Mannen
Tamaki Nakanishi Shin
Misato Fukuen Hajime
Yukari Tamura Yayoi Takato
Yui Horie Mikage

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Pretear


Ryu 2002 / 2003