Photon


Seiyuu Role Picture
Junko Takeuchi Photon Earth
Yumi Ichihara Keyne Aqua
Kouichi Yamadera Papacharino Nanadan
Yui Horie Aun Freya
Tomoko Hikita
(TOMO)
Pochini #1
Yuri Amano Lashara Moon
Ai Orikasa Nee-san
(Aun's Sister)
Yuu Asakawa Pochini #2 - #28
Akiko Hiramatsu Bulan
Kozue Yoshizumi Koro-chan

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Photon


Ryu 2003