Meine Liebe


Seiyuu Role Picture
Takahiro Sakurai Orpherus
Tomokazu Seki Eduard
Souichirou Hoshi Camus
Toshihiko Seki Ludwig
Akira Ishida Naoji
Takehito Koyasu Isaac
Taiten Kusunoki Rosenstolz Academy
Principal
Takahiro Hirano Beruze-sensei
Maki Saitou Elaine
(Episode 2)
Hiroshi Tsuchida Victor Griffith
(Episode 3)
Yumi Kakazu Robertine
(Episode 1)

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Meine Liebe


Ryu 2004