The Otomet Trio from Ryuusei Sentai Musumet:
Haruko Momoi (Kou), Masumi Asano (Shion), Atsuko Enomoto (Marcia)


Home > Masumi Asano > Masumi Asano Pic 3