A Card Captor Sakura group picture.

1 - Junko Iwao
2 - Sakura Tange
3 - Aya Hisakawa
4 - Motoko Kumai
5 - Miwa Matsumoto
6 - Yumi Touma
7 - Ryoka Yuzuki
8 - Nozomu Sasaki
9 - Tomoko Kawakami
10 - Emi Motoi
11 - Emi Shinohara
12 - Megumi Ogata
13 - Hideyuki Tanaka
14 - Tomokazu Seki
15 - Katsuyuki Konishi


Home > Junko Iwao > Junko Iwao Pic 7