The main cast from Prince of Tennis.
Front row (from left to right): Ryoutarou Okiayu (Tezuka), Junko Minagawa (Ryoma), Yuki Kaida (Shusuke).
Back row: Masaya Onosaka (Takeshi), Takayuki Kondou (Shuichirou), Hiroki Takahashi (Eiji), Kenjiro Tsuda (Sadaharu).


Home > Hiroki Takahashi > Hiroki Takahashi Pic 9