Gate Keepers 21


Seiyuu Role Picture
Ikue Ohtani Ayane Isuzu
Yukiko Hanioka Miu Manazuru
Tomokazu Seki Reiji Kageyama
Sakura Nogawa Satoka Tachikawa
Masami Suzuki Yukino Houjou
Mamiko Noto Ghost Girl
Chinami Nishimura Chinami
Naoko Takano Naoko
Takehito Koyasu Inspector Hashimoto
Yuki Matsuoka Junichi Ikeda
(Episode 3)
Yuriko Hishimi Junichi's Mother
(Episode 3)
Takahiro Sakurai Shun Ukiya
(Episode 6)
Masayo Kurata Rika
(Episode 4)

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Gate Keepers 21


Ryu 2004