Fruits Basket


Seiyuu Role Picture
Yui Horie Toru Honda
Tomokazu Seki Kyo Souma
Aya Hisakawa Yuki Souma
Ryoutarou Okiayu Shigure Souma
Yuka Imai Arisa Uotani
Reiko Yasuhara Saki Hanajima
Ayaka Saitou Momiji Souma
Kazuhiko Inoue Hatori Souma
Kotono Mitsuishi Kagura Souma
(Episode 4, 11, 24 - 26)
Akio Suyama Hatsuharu Souma
(Episode 10, 12 - 14, 17)
Mitsuru Miyamoto Ayame Souma
(Episode 14, 16, 20)
Akemi Okamura Micchan
(Episode 9, 16, 19, 21)
Yuuji Ueda Makoto Takei
(Episode 13, 17, 22)
Haruhi Terada Kana Souma
(Episode 8)

Name = Leading Role
Name = Supporting Role
Name = Minor Role

Home > Fruits Basket


Ryu 2002 - 2005