The main cast of Great Dangaioh in a short video.
From left to right: Masumi Asano, Ayako Kawasumi, Manabi Mizuno and Chihiro Suzuki.






Home > Ayako Kawasumi > Ayako Kawasumi Pic 10