A Chance Triangle Session group picture.
From left to right: Maria Yamamoto (Nozomi), Mayumi Iizuka (Akari), Atsuko Enomoto (Yuuki).


Home > Atsuko Enomoto > Atsuko Enomoto Pic 2