A Gundam Seed group picture.

1 - Kotono Mitsuishi
2 - Souichirou Hoshi
3 - Mitsuo Fukuda (director)
4 - Akira Ishida
5 - Houko Kuwashima
6 - Yasuhiro Takato
7 - Tetsu Shiratori
8 - Naomi Shindou
9 - Megumi Toyoguchi
10 - Shigeru Shibuya
11 - Akira Sasanuma
12 - ?
13 - Takehito Koyasu
14 - Takayuki Inoue
15 - ?
16 - ?
17 - Yasuhiko Kawazu


Home > Akira Ishida > Akira Ishida Pic 5