Ryuji Mizuno
Profile
defaultBirthdate: -
Birthplace: -
Height: -
Weight: -

Featured seiyuu: no


AnimeRole
Berserk
Julius
(Episode 5, 7 - 10)
Fushigi Yuugi
Emporor of Kutou
Gensou Maden Saiyuki
Gairu
(Episode 28 & 46)
Hellsing
Sir Islands
(Episode 5 - 7)
Hikaru no Go
Holland's Representative
(Episode 15 - 18, 54 - 56)
Hikaru no Go
Kaga's Father
(Episode 4)
Naruto
Giichi
(Episode 11)
Spiral ~ Bonds of Reasoning
Kanzaka
Turn A Gundam
Midgard
Home > Extended Listings > Ryuji Mizuno
@ Ryu 2004 - 2007