Keiko Nemoto
Profile
defaultBirthdate: -
Birthplace: -
Height: -
Weight: -

Featured seiyuu: no


AnimeRole
Jigoku Shoujo
Mina's Mother
(Episode 15)
Jigoku Shoujo
Minami's Mother
(Episode 10)
Naruto
Shizune
Naruto
Neji Hyuuga
(as a child Episode 61 & 63)
The Glass Mask
Ikeda
Tsukihime
Shiki
(as a child)
Wagamama Fairy Mirumo de Pon
Manbo
Wagamama Fairy Mirumo de Pon
Hiroko Fukuda
Home > Extended Listings > Keiko Nemoto
@ Ryu 2004 - 2007